Vrijwilligerswerk Waddinxveen
Sluiten

Samenvatting

  • Organisatie: Stichting Aria
  • Locatie: Jan Dorrekenskade-West 15, 2742AV Waddinxveen

Introductie

Stichting Aria ondersteunt de arme bevolking, zowel Roemenen als Roma, in het dorpTelechiu in Roemenie. Zij heeft een zgn. activiteitenboerderij waar mensen vaardigheden kunnen oefenen in bv. Engelse taal, koken, naaien, schilderen/tekenen. Op de grond bij de boerderij kunnen mensen producten verbouwen. Een zgn voedselbos is in voorbereiding. Ook bouwt en renoveert de stichting huisjes van met name de Roma die in een aparte wijk wonen. Zij wonen en leven vaak in erbarmelijke omstandigheden. Regelmatig verzorgt de stichting een transport naar het dorp met kleding, meubelen e.d. Zij verzamelt en slaat de goederen op in een oude gymzaal in Boskoop. De stichting, gevestigd in Waddinxveen, is voor financiering van een en ander afhankelijk van donaties en weet zich ondersteund door een aantal vrijwilligers (website: www.stichtingaria.nl) 

Functieomschrijving

Als coördinator zorgt u voor de inzameling, verwerking en opslag van goederen, die bestemd zijn voor de doelgroep van Stichting Aria. U coördineert daarbij de werkzaamheden van enkele andere vrijwilligers. Stichting Aria is een vrijwilligersorganisatie die tot doel heeft om de arme bevolking in Roemenië te ondersteunen. 

Voor de werkzaamheden is een gymzaal in gebruik aan de Von Sieboldstraat in Boskoop. Als coördinator neemt u niet alleen deel aan de werkzaamheden, maar organiseert ook de indeling van de opslagruimte, verdeelt u de werkzaamheden onder de andere vrijwilligers en houdt u waar nodig contact met het bestuur van de stichting. Tot de werkzaamheden behoort eveneens de voorbereiding van transporten naar Telechiu, die zo’n vier keer per jaar op vrijdag plaatsvinden. Voor zover nodig onderhoudt u contact met vertegenwoordigers van Amnesty International en Stichting Oost Europa Boskoop (SOEB), die eveneens hun goederen in de gymzaal opslaan.

Functie eisen

Wij verwachten dat u kunt samenwerken met mensen in teamverband. Tevens is staat bent om de opslag en indeling van de goederen te organiseren, de daarbij horende werkzaamheden te verdelen en daarop toezicht te houden.

De opslagruimte is op dit moment elke dinsdagochtend geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Mensen kunnen dan hun goederen komen brengen. In de praktijk blijken sommige mensen niet in staat om ze te brengen. In dat geval dienen de goederen in overleg te worden opgehaald. U bent daarbij contactpersoon.

De transporten naar Roemenië doen wij samen met de SOEB. Zij vinden plaats op vrijdag. Wij verwachten dat u daarbij aanwezig bent om te helpen met inladen en toe te zien dat de juiste goederen van Stichting Aria in het transport  meegaan.

Wij bieden

Wij bieden een aantrekkelijke functie die u voor een deel qua inhoud en tijdsbesteding zelf kunt invullen. Alles afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

Alle bestuursleden en vrijwilligers worden in de in de gelegenheid gesteld om (mee) te reizen naar Telechiu. Kennis te maken met het werk aldaar, met de doelgroep van Roma en Roemenen en eventueel mee te doen met de activiteiten. Enkelen doen dit met regelmaat, anderen incidenteel.

Meer informatie?

  • Contactpersoon: Ton van Nimwegen
  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton

Samenvatting

Coördinator werkzaamheden opslagruimte
  • Organisatie: Stichting Aria
  • Locatie: Jan Dorrekenskade-West 15, 2742AV Waddinxveen