Vrijwilligerswerk Waddinxveen
Sluiten

Samenvatting

 • Organisatie: PGCZ
 • Locatie: ,

Introductie

Onze stichting heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van gehandicapten en chronisch zieken en hun mantelzorgers. De achterliggende gedachte is het zelfstandig functioneren van deze doelgroep te bevorderen.
De stichting wil dit onder andere bereiken door contacten te onderhouden met gehandicapten en chronisch zieken en met organisaties waarmee de doelgroep te maken heeft.

Uitgangspunt voor PGCZ is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Het Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken Zuidplas en Waddinxveen wil haar doelen bereiken door:

 • Voortdurende monitoring van wet- en regelgeving en de uitwerking hiervan in de praktijk.
 • Intensief contact met de achterban.
 • Informatievoorziening via website, sociale media en nieuwsbrieven.
 • Het inventariseren van ervaringen met gemeentelijk beleid, waarbij knelpunten, die worden ervaren door de achterban, onder de aandacht worden gebracht.
 • Samenwerking met de adviesraad. De adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over gemeentelijk beleid.
 • Samenwerking met de gemeente. Vanuit ervaringsdeskundigheid is het PGCZ in staat om de gemeenten van waardevolle informatie te voorzien
 • Samenwerking met lokale politieke partijen.
 • Samenwerking met gelijkgestemde organisaties.
 • Het organiseren van bijeenkomsten met voor de achterban relevante thema's.

Functieomschrijving

Wij zoeken betrokken mensen die willen meewerken aan gelijkwaardige en toegankelijke gemeenten Waddinxveen en Zuidplas.

Het bestuur vergadert drie keer per jaar. Daarnaast voert het bestuur alle handelingen uit die nodig zijn om de stichting goed te laten functioneren. Het is mogelijk om een periode met het bestuur mee te kijken alvorens, desgewenst, toe te treden tot het bestuur.

 

Functie eisen

Ben jij die enthousiaste en gemotiveerde vrijwilliger uit Waddinxveen of Zuidplas? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op!

Meer informatie?

 • Contactpersoon: Danny Rombouts
 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Danny

Samenvatting

PGCZ zoekt bestuursleden
 • Organisatie: PGCZ
 • Locatie: ,