Vrijwilligerswerk Waddinxveen
Sluiten

Samenvatting

 • Organisatie: Stichting Leergeld
 • Soort vacature: Vast 5 uur per week
 • Locatie: ,

Introductie

Alle leerlingen  moeten volwaardig kunnen meedoen aan alle aan de school verbonden activiteiten.

Want nu meedoen is straks meetellen.

Dit is de missie van Stichting Leergeld Waddinxveen. Scholen en de ouders van leerlingen van 4 tot 18 jaar kunnen een aanvraag doen voor een tegemoetkoming als het inkomen onvoldoende is. Bijvoorbeeld voor de ouderbijdrage, een schoolreis, een fiets of een laptop.

De Stichting levert maatwerk, snel en aanvullend op mogelijkheden die er al zijn en die wij kennen.

Functieomschrijving

We hanteren een vaste werkwijze. Onderdeel van deze ‘leergeldformule’ is een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek aan huis met een of meer deskundige vrijwilligers (intermediairs). De coördinator verdeelt de aanvragen onder de intermediairs, ondersteunt daarbij en houdt contact daarover.

Wij zijn op zoek naar een coördinator (m/v), de spin in het web van de Stichting Leergeld Waddinxveen.

Taken:

 • Heeft de algehele leiding over de stappen in de ‘leergeldformule’.
 • Doet (telefonisch) de intake en verdeelt de aanvragen onder de intermediairs.
 • Begeleidt de intermediairs waar nodig in het hele proces.
 • Toetst aan voorwaarden en beslist binnen zijn/haar mandaat over toekenningen.
 • Communiceert over beslissingen en overwegingen met de aanvragers.
 • Houdt het registratiesysteem bij en rapporteert over voortgang en resultaten.
 • Informeert het bestuur over knelpunten en trends en denkt mee over het beleid.
 • Onderhoudt contacten met betrokkenen.

Uw belangstelling kunt u aangeven bij de voorzitter van de stichting Dirk Lont of bij de secretaris/wnd coördinator, Jacques Kik. U kunt hun ook vragen naar een uitgebreidere taakomschrijving.

Functie eisen

 • Commitment met  onze missie en het werk dat daaruit voortvloeit.
 • Organisatievermogen, inlevingsvermogen en sociale vaardigheden.
 • Beschikbaarheid van ongeveer 2 dagdelen per week en een flexibele invulling daarvan.

Wij bieden

 • Een voor kinderen, gezinnen en scholen betekenisvolle activiteit.
 • Een boeiende vrijwilligerstaak met veel contacten, als een spin in het web.
 • Een bescheiden onkostenvergoeding.

Meer informatie?

 • Contactpersoon: Margot Comba
 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margot

Samenvatting

Coördinator voor de Stichting Leergeld Waddinxveen
 • Organisatie: Stichting Leergeld
 • Soort vacature: Vast 5 uur per week
 • Locatie: ,