Vrijwilligerswerk Waddinxveen
Sluiten

Samenvatting

 • Organisatie: Stichting Leergeld
 • Locatie: ,

Introductie

Alle leerlingen  moeten volwaardig kunnen meedoen aan alle aan de school verbonden activiteiten.

Want nu meedoen is straks meetellen.

Dit is de missie van Stichting Leergeld Waddinxveen. Scholen en de ouders van leerlingen van 4 tot 18 jaar kunnen een aanvraag doen voor een tegemoetkoming als het inkomen onvoldoende is. Bijvoorbeeld voor de ouderbijdrage, een schoolreis, een fiets of een laptop.

De Stichting levert maatwerk, snel en aanvullend op mogelijkheden die er al zijn en die wij kennen.

Functieomschrijving

We hanteren een vaste werkwijze. Onderdeel van deze ‘leergeldformule’ is een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek aan huis met een of meer geschoolde vrijwilligers. Samen met de ouders/verzorgers wordt gekeken wat in hun situatie nodig is.

Taken van de intermediair:

 • bespreekt en onderzoekt de aanvraag
 • controleert een aantal noodzakelijke gegevens
 • gaat na of bestaande mogelijkheden (bijvoorbeeld van de gemeente) zijn benut
 • doet een voorstel aan de coördinator (tegemoetkoming in geld of natura) 
 • heeft ‘nacontact’ met het gezin.
 • neemt deel aan casusbesprekingen, voortgangsgesprekken en intervisie/bijscholing

Functie eisen

 • inlevingsvermogen en gespreksvaardigheid
 • affiniteit met ‘huishoudeconomie’
 • kunnen omgaan met privacygevoelige informatie
 • een Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Wij bieden

 • een voor kinderen, gezinnen en scholen betekenisvolle activiteit
 • gelijkgestemde collega’s en een coördinator
 • een bescheiden onkostenvergoeding

Meer informatie?

 • Contactpersoon: Margot Comba
 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margot

Samenvatting

Intermediairs: vrijwilligers die gezinnen bezoeken
 • Organisatie: Stichting Leergeld
 • Locatie: ,