Vrijwilligerswerk Waddinxveen
Sluiten

Samenvatting

  • Organisatie: Wijkplatforms
  • Reageren tot: 19-06-2019
  • Locatie: ,

Introductie

De doelstelling van het wijkplatform is te zorgen voor een leefbare (schone, mooie, veilige) en sociale wijk.

De leden van het Wijkplatform vormen de oren en ogen van de wijk; ze informeren en luisteren naar de inwoners. Ook zijn ze de schakel om de geluiden uit de wijk richting gemeente te brengen. Het wijkplatform heeft een brede scope. Het houdt zich bezig met de fysieke openbare ruimte (groen, infrastructuur, veiligheid, speelruimteplan, voorzieningen, wijkschouw etc) én met de sociale cohesie (wijkbudget, buitenbios en buitenspeeldag, buurtbarbecues, sociaal domein, reanimatiecursussen etc). Het wijkplatform geeft tevens gevraagd en ongevraagd advies op beleid en zienswijzen van de gemeente en initieert ook diverse zaken zelf.

Functieomschrijving

Op woensdag 19 juni 2019 van 14.00 - 17.00 uur gaan we weer een buitenspeeldag op het ASW terrein organiseren. In 2017 was het een groot succes. Alle kinderen van alle basisscholen kunnen hier aan meedoen.

Dit feest kan niet doorgaan zonder vrijwilligers. Daarom vragen wij ook aan alle sportverenigingen om hier aan mee te doen, leuk om met hun sport mee te doen en wedstrijdjes te doen.

Wij vragen hiervoor bij ieder onderdeel van hun activiteit een vrijwilliger als begeleider. Daarnaast vragen we ook een vrijwilliger/begeleider voor een ander spel b.v. Kegelspel, ringwerpen enz.

Houd de flyers en raambiljetten in de gaten voor meer info. Ook worden alle scholen benaderd.

Wij hebben 50 vrijwilligers nodig, als dat niet lukt kunnen een aantal spellen niet doorgaan. 

De vrijwilliger mag niet jonger zijn dan 14 jaar.

Vanuit de wijkplatforms wordt deze dag gefaciliteerd, de organisatie bestaat uit 6 personen. 
Jeugd- en jongerenwerk Waddinxveen werkt ook mee en zij komen met de sportbus.

Er komt in ieder geval een stormbaan, een levend tafelvoetbalspel, een springkussen voor de jongere kinderen. 

We proberen dit zoveel mogelijk bekend te maken via flyers op de scholen, sportverenigingen en de media. 

Functie eisen

Denkt u daar wil ik wel bij helpen geef u dan op. Dit kan door een email te sturen aan: Buitenspeeldagwaddinxveen2019@gmail.com  

Wilt u uw naam, telefoonnummer en emailadres doorgeven?

Ook zien we graag jongeren die willen helpen en misschien deze dag als maatschappelijke stage kunnen gebruiken.

Meer informatie?

  • Contactpersoon: Arnold Janssen
  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arnold

Samenvatting

Vrijwilligers buitenspeeldag 2019
  • Organisatie: Wijkplatforms
  • Reageren tot: 19-06-2019
  • Locatie: ,