Vrijwilligerswerk Waddinxveen
Sluiten

Privacy verklaring

Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen

Persoonsgegevens

Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen, hierna te noemen SVW, gebruikt de door u ingevoerde persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van haar doelstellingen. Door gebruik te maken van de diensten van SVW stemt u in met de verwerking van deze noodzakelijke persoonlijke gegevens.

Waarom SVW de gegevens nodig heeft

SVW verwerkt uw persoonsgegevens om: online en laagdrempelig te kunnen bemiddelen tussen vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en particulieren die op zoek zijn naar vrijwilligers; efficiënt contact met u te kunnen onderhouden; en voor het online en correct kunnen uitvoeren van haar doelstellingen.

Doelstellingen van SVW

  • vrijwilligers informeren, stimuleren, waarderen, eventueel bevorderen van noodzakelijke deskundigheid en ondersteunen bij het vinden van een passende vacature;
  • vrijwilligersorganisaties en particulieren ondersteunen bij het aanbieden van een vacature en het vinden van een geschikte vrijwilliger.

Bewaartermijn persoonsgegevens

SVW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doelstellingen van de stichting.

Delen met anderen

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen door SVW worden gebruikt om: indien gewenst, nieuwsbrieven te versturen via email; online bemiddeling mogelijk te maken tussen mensen die vrijwilligerswerk zoeken en vrijwilligersorganisaties plus particulieren die één of meerdere vrijwilligers zoeken.

Uw privacy-rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens, op onze website in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Op onze website heeft u ook de mogelijkheid om zelfstandig uw gegevens te wijzigen. Verwijderen van uw persoonsgegevens inclusief uw account kan alleen via de operationeel coördinator van  SVW. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens ook sturen naar info@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl
 

Beveiliging

SVW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofd wijzigen tegen te gaan. De inhoud van de SVW website, genoemd ‘Platform Vrijwilligerswerk Waddinxveen’ is beveiligd met een SSL Certificaat.

Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen K.v.K. Rotterdam 24405041
 
Laatst bijgewerkt: 2018-06-25