Vrijwilligerswerk Waddinxveen
Sluiten

Workshops & trainingen op locatie

kleine lettertjes

Algemene voorwaarden trainingen door Vrijwilligerswerk Waddinxveen

Kosten?
Onze workshops kosten je geen geld omdat wij je graag dit aanbod doen. Degene die de workshop aan jou aanbiedt steekt er tijd, kwaliteit en energie in dus vragen wij van jou wel je aanwezigheid en het akkoord gaan met de voorwaarden waarin o.a. annuleringregels en afwezigheidkosten staan vermeld.
Voorwaarden Trainingen Vrijwilligerswerk Waddinxveen
De trainingen* die Vrijwilligerswerk Waddinxveen biedt zijn bedoeld voor aspirant vrijwilligers of uitvoerende vrijwilligers van maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen uit Waddinxveen.  Voor wie de training specifiek bedoeld is staat duidelijk aangegeven in de omschrijving van het aanbod waar u zich voor aanmeldt.
Hoewel de meeste trainingen gratis worden aangeboden, zitten hier voor Vrijwilligerswerk Waddinxveen wel kosten en werkzaamheden aan verbonden. Om de trainingen te kunnen blijven bieden zijn onderstaande voorwaarden opgesteld.
 
Aanmelden
Bij aanmelding ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan info@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl. Wij verzoeken je in deze mail NAW gegevens, telefoonnummer en organisatie te vermelden.
Indien je niet aan de voorwaarden voldoet die binnen het trainingsaanbod van Vrijwilligerswerk Waddinxveen gelden, dan nemen wij hierover contact op en behouden wij het recht om je niet toe te laten of bepaalde voorwaarden te stellen. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
 
Bevestiging
Binnen 7 tot 5 werkdagen voor aanvang van de training ontvang je een bevestiging. Hierin worden zowel de locatie, datum en tijdstip bevestigd. Zijn er te weinig deelnemers voor een training, en kan deze hierdoor niet plaatsvinden, ontvang je hier ook binnen dezelfde periode per mail bericht over. Bij teveel aanmeldingen ontvang je hierover ook in deze periode bericht. Wanneer je daardoor niet meer kunt meedoen laten wij weten of er een wachtlijst is ingesteld of dat er een tweede training ingezet wordt waaraan je alsnog kan deelnemen.
 
Annuleren
Annuleren kan tot maximaal 2 werkdagen voor aanvang van de training. Daarna worden de volgende kosten voor de annulering in rekening gebracht;
- Annulering binnen 2 werkdagen voor de training: € 12,50.
- Onaangekondigde afwezigheid tijdens de training: bij een kosteloze training: € 25,00.
- Bij een betaalde training krijg je het bedrag niet terug indien je niet tijdig annuleert of onaangekondigd afwezig bent..
 
Mocht je zelf niet bij de training aanwezig kunnen zijn, maar een andere persoon uit je vrijwilligersnetwerk hier wel toe in staat zijn, dan kan dit met berichtgeving vooraf aan Vrijwilligerswerk Waddinxveen.
Annulering of doorgeven vervangend persoon kan via de mail: info@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl
 
Betalingen
Indien van toepassing wordt de factuur verzonden naar het opgegeven factuuradres. In geval van annuleringskosten wordt de factuur binnen 10 werkdagen na afloop van de training verzonden.
 
Evaluatie
Binnen Vrijwilligerswerk Waddinxveen doen wij aan effectmeting. Wij sturen de deelnemers na afloop van de training een digitale evaluatie. Wij verzoeken je dit in te vullen
 
Privacy
Vrijwilligerswerk Waddinxveen behandelt de persoonlijke gegevens die voor deze training worden verstrekt uiterst vertrouwelijk. Deze gegevens worden alleen gebruikt om tot uitvoering van de training te komen.
 
*) Overal waar training staat, kan ook cursus of workshop worden gelezen.