Vrijwilligerswerk Waddinxveen
Sluiten

Workshops & trainingen

Training Penningmeester

In samenwerking met Rabobank Hollandse IJssel, het Vrijwilligers Informatie Punt Gouda, Vrijwilligers Informatie Punt - Welzijn Zuidplas, organiseert Vrijwilligerswerk Waddinxveen de training “Penningmeester”. Deze training is bedoeld voor beginnende penningmeesters c.q. ervaren penningmeester of bestuurders die kennis willen opfrissen.
 
Programma
In deze interactieve training bespreken we de basisvaardigheden van een checklist nieuwe penningmeester. Onderwerpen die onder andere worden behandeld zijn:

functie en taakomschrijving penningmeester
procedures geldverkeer
financiële administratie
financiële planning
jaarrekening


De training wordt gegeven door Anthony van Kempen van Sesam Academie.
Hebt u specifieke vragen of onderwerpen die u wilt bespreken! Geef dit aan bij uw aanmelding, dan kan de trainer deze behandelen tijdens de workshop.
 
Wanneer en waar?
Datum                  :  dinsdag 29 oktober 2019
Inloop vanaf      : 19:00 uur
Aanvang              : 19:15 uur
Eindtijd                 : 22:00 uur
Napraten tot     : 22:15 uur
Locatie                 : Rabobank Hollandse IJssel, Burgemeester Jamessingel 41, Gouda
Parkeren             : Naast het pand van de Rabobank is voldoende parkeergelegenheid
 
Gratis, maar …
De workshop die wordt aangeboden is kosteloos. Dat doen we omdat we vrijwilligersorganisaties zoveel mogelijk met kwalitatief goed aanbod willen ondersteunen.
Van u verwachten we, dat u serieus nadenkt over uw deelname.
Dus als u zich opgeeft, dan rekenen we op uw komst. U bent van harte welkom!

Aanmelden 
U kunt zich tot en met 16 oktober aanmelden via info@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl.
Vermeldt u alstublieft het volgende:

Uw naam
Uw functie
De naam van uw organisatie
Het e-mailadres en telefoonnummer van de persoon die komt


Let wel, er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Per organisatie kan maximaal één persoon deelnemen. De aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst.
 
Graag tot dan!

Algemene voorwaarden trainingen door Vrijwilligerswerk Waddinxveen

Kosten?
Deze workshop kost je geen geld omdat wij je graag dit aanbod doen. Degene die de workshop aan jou aanbiedt steekt er tijd, kwaliteit en energie in dus vragen wij van jou wel je aanwezigheid en het akkoord gaan met de voorwaarden waarin o.a. annuleringregels en afwezigheidkosten staan vermeld.
Voorwaarden Trainingen Vrijwilligerswerk Waddinxveen
De trainingen* die Vrijwilligerswerk Waddinxveen biedt zijn bedoeld voor aspirant vrijwilligers of uitvoerende vrijwilligers van maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen uit Waddinxveen.  Voor wie de training specifiek bedoeld is staat duidelijk aangegeven in de omschrijving van het aanbod waar u zich voor aanmeldt.
Hoewel de meeste trainingen gratis worden aangeboden, zitten hier voor Vrijwilligerswerk Waddinxveen wel kosten en werkzaamheden aan verbonden. Om de trainingen te kunnen blijven bieden zijn onderstaande voorwaarden opgesteld.
 
Aanmelden
Bij aanmelding gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden. Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan info@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl. Wij verzoeken u in deze mail NAW gegevens, telefoonnummer en organisatie te vermelden.
Indien u niet aan de voorwaarden voldoet die binnen het trainingsaanbod van Vrijwilligerswerk Waddinxveen gelden, dan nemen wij hierover contact op en behouden wij het recht om u niet toe te laten of bepaalde voorwaarden te stellen. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
 
Bevestiging
Binnen 7 tot 5 werkdagen voor aanvang van de training ontvangt u een bevestiging. Hierin worden zowel de locatie, datum en tijdstip bevestigd. Zijn er te weinig deelnemers voor een training, en kan deze hierdoor niet plaatsvinden, ontvangt u hier ook binnen dezelfde periode per mail bericht over. Bij teveel aanmeldingen ontvangt u hierover ook in deze periode bericht. Wanneer u daardoor niet meer kunt meedoen laten wij weten of er een wachtlijst is ingesteld of dat er een tweede training ingezet wordt waaraan u alsnog kan deelnemen.
 
Annuleren
Annuleren kan tot maximaal 2 werkdagen voor aanvang van de training. Daarna worden de volgende kosten voor de annulering in rekening gebracht;
- Annulering binnen 2 werkdagen voor de training: € 12,50.
- Onaangekondigde afwezigheid tijdens de training: bij een kosteloze training: € 25,00.
- Bij een betaalde training krijgt u het bedrag niet terug of komt bovenop de factuur …  (hier moet nog wat tussen) indien u niet tijdig annuleert of onaangekondigd afwezig bent..
 
Mocht u zelf niet bij de training aanwezig kunnen zijn, maar een andere persoon uit uw vrijwilligersnetwerk hier wel toe in staat zijn, dan kan dit met berichtgeving vooraf aan Vrijwilligerswerk Waddinxveen.
Annulering of doorgeven vervangend persoon kan via de mail: info@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl
 
Betalingen
Indien van toepassing wordt de factuur verzonden naar het opgegeven factuuradres. In geval van annuleringskosten wordt de factuur binnen 10 werkdagen na afloop van de training verzonden.
 
Evaluatie
Binnen Vrijwilligerswerk Waddinxveen doen wij aan effectmeting. Wij sturen de deelnemers na afloop van de training een digitale evaluatie. Wij verzoeken u dit in te vullen
 
Privacy
Vrijwilligerswerk Waddinxveen behandelt de persoonlijke gegevens die voor deze training worden verstrekt uiterst vertrouwelijk. Deze gegevens worden alleen gebruikt om tot uitvoering van de training te komen.
 
*) Overal waar training staat, kan ook cursus of workshop worden gelezen.