Vrijwilligerswerk Waddinxveen
Sluiten

Vrijwilligersonderscheiding Het vergulde Hefje

Het vergulde Hefje

De vrijwilligersonderscheiding is een vergulde draagspeld in de vorm van de Hefbrug over de Gouwe en gaat vergezeld met de gemeentelijke oorkonde. Deze onderscheiding is bedoeld voor "stille vrijwilligers", mensen die zich jarenlang belangeloos inzetten voor hun medemens en de Waddinxveense samenleving zonder ooit op de voorgrond te treden. Om het bijzondere karakter van de onderscheiding te waarborgen worden er maximaal 4 onderscheidingen per jaar uitgereikt.

vergulde hefje

Organisaties en stichtingen kunnen hun trouwe vrijwilligers voordragen voor deze onderscheiding. Stichting Vrijwilligerswerk beoordeelt in opdracht van de gemeente Waddinxveen deze aanvragen en geeft advies hierin. Het is uiteindelijk aan het college van burgemeester en wethouders om de onderscheiding toe te kennen.

Vrijwilligers die het hefje inmiddels ontvangen hebben

Overzicht vrijwilligersonderscheidingen -1
Overzicht vrijwilligersonderscheidingen -2

Koninklijke onderscheiding

De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de 'lintjesregen'. De lintjesregen is elk jaar op de laatste werkdag voor Koningsdag.

Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen van het volgend jaar? Dan moet u dit uiterlijk vóór 1 juli van dit jaar doen.

Gaat het om een tussentijdse onderscheiding? Dan moet u het voorstel uiterlijk 6 maanden vóór de gewenste uitreikingsdatum indienen.

Op www.lintjes.nl leest u meer over hoe de persoon de onderscheiding kan krijgen.

Verschillende koninklijke onderscheidingen:

  • De Militaire Willems-Orde. Dit is de hoogste onderscheiding voor dapperheid. Sinds 1940 kunnen militairen en burgers lid zijn van de Militaire Willems-Orde.
  • De Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding is voor personen die iets bijzonders hebben gedaan voor de samenleving.
  • De Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze onderscheiding is voor personen die iets buitengewoon bijzonders hebben gedaan voor de samenleving.
koninklijke onderscheidingen