Vrijwilligerswerk Waddinxveen
Sluiten

Over vrijwilligerswerk

"Agenda"

Workshop Wervend Schrijven - Maandag 26 november

Hoe schrijf ik een aantrekkelijk persbericht? Wat moet erin staan? Hoe kan ik variëren? Wat schrijf ik na afloop van een activiteit? En wat is het verschil met schrijven voor de website? Allemaal vragen waar verenigingen mee kampen als ze deelnemers zoeken voor hun activiteiten of verslag willen doen. In deze workshop krijg je antwoord op de vragen, oefen je in het schrijven van teksten, leer je verschillende vormen en krijg je tips om je creativiteit met betrekking tot het variëren in woordkeus op gang te brengen. Ook wordt (kort) aandacht geschonken aan begeleidend beeldmateriaal.
 
In het kort:
Datum                                 : maandag 26 november 2018
Inloop                                  : 19:15 uur
Aanvang workshop     : 19:30 uur
Einde workshop            : 22:00 uur
Locatie                                : Cultuurhuys De Kroon
Zelf meenemen             : pen en papier of laptop
Aantal deelnemers      : max. 12
Docente                             : Brigitte Leferink
 
Aanmelden:
Dit kan door, vóór 21 november, een mail te sturen naar info@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl Hierbij graag vermelden bij welke vrijwilligersorganisatie u uw vrijwilligerswerk doet en wat uw functie is.
Wees er op tijd bij want vol=vol.
 
Gratis, maar …
De workshop Wervend schrijven is kosteloos. Dat doen we omdat we vrijwilligersorganisaties zoveel mogelijk met kwalitatief goed aanbod willen ondersteunen.
Van u verwachten we, dat u serieus nadenkt over uw deelname.
 
Graag verwijzen we hierbij naar onze algemene voorwaarden voor het bijwonen van trainingen en workshop. U kunt deze vinden op onze website 
 

3 en 4 april 2019 - Introductiecursus Zorgvrijwilligers - Terminale Zorg Thuis en Hospices Midden-Holland

184 vrijwilligers zorgen ervoor dat Terminale zorg thuis en hospices Midden-Holland kan bestaan.

De hospices staan in Gouda en Waddinxveen met ieder vier kamers waar vrijwilligers de dagelijkse ondersteuning voor de gasten op zich nemen. Daarnaast bieden vrijwilligers ondersteuning bij de mensen thuis, wooncentra, verpleeghuis en Gemiva. Vrijwilligers hebben alle tijd en zijn aanwezig zodat mantelzorgers (familie, vrienden en medebewoners) rust kunnen nemen.

Wij zoeken vrijwilligers die

evenwichtig in het leven staan;
kunnen omgaan met ernstig ziek-zijn, verdriet en sterven;
kunnen meebewegen met en zich aanpassen aan de wensen van de zorgvrager en zijn naasten;
niets ongevraagd doen.

Wij vragen

minimaal twee dagdelen per week beschikbaar zijn;
bereidheid om eenvoudige zorgtaken te verrichten.

Wij bieden

introductiecursus op woensdag 3 april en donderdag 4 april 2019  van 9.30 tot 21.00 uur;
terugkomdag 10 april 2019; 12.00 tot 17.00 uur
goede coaching en begeleiding;
bijeenkomsten om situaties te bespreken met collega’s;
een bijzondere werkomgeving in een hecht team.

Interesse?

Bel of mail Jeannette van Herk, teamondersteuner via 0182 - 35 81 99 of e-mail via teamondersteuner@hospicemiddenholland.nl

www.terminalezorgmh.nl