Vrijwilligerswerk Waddinxveen
Sluiten

Vrijwilligerswerk onder jongeren stimuleren

Vrijwilligerswerk onder jongeren stimuleren. Dat doet het Oranje Fonds in het programma De verschilmakers: jong-sociaal-oranje. Ze bieden 25 organisaties die hun huidige vrijwilligersbestand willen verjongen, drie jaar lang intensieve ondersteuning en begeleiding. Zodat zij nog meer en beter in staat zijn jonge vrijwilligers aan zich te binden. Zo creëren ze nieuwe generaties vrijwilligers en sociaal initiatiefnemers. Echte verschilmakers. Jong, sociaal en oranje.

Het programma
Uit alle aanmeldingen selecteren zij 25 organisaties. Het programma bestaat, naast financiële ondersteuning voor ontwikkeluren (maximaal €35.000 per jaar), onder meer uit werksessies, netwerkbijeenkomsten en individuele coaching en begeleiding. Nadat de 25 organisaties hun eigen organisatie versterkt hebben, dragen zij gedurende het programma elk hun kennis over aan 5 andere organisaties op buurt- en wijkniveau.
Ze zoeken sociaalmaatschappelijke organisaties (actief binnen het werkterrein van het Oranje Fonds) die ruime ervaring hebben met de inzet van vrijwilligers en sterkt de behoefte voelen om ook jonge vrijwilligers in te zetten. En die graag meer kennis opdoen en vaardigheden willen ontwikkelen om dit op een duurzame manier vorm te geven.
 

Selectieprocedure
Het aanmeldformulier staat vanaf 26 april online. De deadline voor het insturen van het aanmeldformulier is 30 mei. Op basis van de schriftelijke aanmeldingen nodigen wij vervolgens een aantal organisaties uit voor een selectiegesprek. Het programma start in september.