Vrijwilligerswerk Waddinxveen
Sluiten

Vrijwilligerscommissie


Bij veel organisaties / verenigingen houdt het bestuur zich bezig met vrijwilligers. Dit kost veel tijd die ten koste gaat van bestuurstaken. Voor organisaties / verenigingen die dit herkennen is een vrijwilligerscommissie een oplossing.

Deze vrijwilligerscommissie houdt zich bezig met vrijwilligers vraagstukken in de breedste zin van het woord, en adviseert hierover aan het bestuur.
Dat kan gaan over werving, selectie, waardering, maar ook invulling van taken, knelpunten en incidenten. U kunt dan denken aan de volgende activiteiten:

 • Aanmeldingsformulier voor vrijwilligers opstellen en bijhouden
 • Inventariseren welke leden er vrijwilligerswerk kunnen en willen doen
 • Vrijwilligers werven
 • Zorgen voor begeleiding van vrijwilligers, in overleg met de betreffende commissies (begeleiding dient wel door commissies zelf uit gevoerd te worden)
 • Vrijwilligers bedanken
 • De leden van de vereniging op de hoogte houden van de benodigde vrijwilligers in het clubblad, social media en de nieuwsbrief
 • In kaart brengen van het aantal benodigde vrijwilligers
 • In kaart brengen van de taken van de vrijwilligers
 • Database bijhouden van de taken functieomschrijvingen
 • Database bijhouden van de vrijwilligers Overig
 • Contact met bestuur