Vrijwilligerswerk Waddinxveen
Sluiten

Online leergang “Effectief besturen van vrijwilligersorganisaties”

Het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) Gouda organiseert in samenwerking met PEP Den Haag de Leergang ‘Managen en Besturen van vrijwilligersorganisaties’. Ook voor een aantal Waddinxveense vrijwilligersorganisaties is er plaats om deel te nemen.
 
De PEP Leergang Managen en Besturen van Vrijwilligersorganisaties is ontwikkeld voor (actieve en aankomende) bestuurders en (vrijwilligers) coördinatoren die meer willen leren over hoe zij hun organisatie goed en slim kunnen besturen. In de PEP Leergang koppelen we wetenschappelijke inzichten aan praktische tips en actualiteit. Deze helpen de deelnemers hun organisatie efficiënt(er) te besturen, te versterken en te professionaliseren. We doen de workshops via Zoom, en hebben daarnaast een besloten LinkedIn groep voor de deelnemers om onderling kennis, ervaring en tips uit te wisselen.
 
De Leergang bestaat uit 7 bijeenkomsten, met elk een eigen onderwerp:

  • Taken en kansen van een vrijwilligersorganisatie;
  • Beter Besturen;
  • Zet koers met helder beleid;
  • Werken met vrijwilligers;
  • Financiën op orde;
  • Publiciteit en communicatie;
  • Leiderschap en diversiteit binnen jouw organisatie

Het is  mogelijk om de losse modules te volgen.
 
Na het bijwonen van minimaal vijf bijeenkomsten ontvangt u een certificaat.
 
De bijeenkomsten worden ondersteund met lesmateriaal dat gratis ter beschikking van de cursisten wordt gesteld.
 
De bijeenkomsten richten zich op het overdragen van kennis maar er is voldoende interactie en ruimte voor eigen inbreng en het voorleggen van eigen casussen. Voor meer praktijkverdieping, bijvoorbeeld over het werven van vrijwilligers of het opstellen van een vrijwilligerscontract, is er een gratis te gebruiken e-boek.
 
Trainer
De trainer van de Leergang is Lars Hooning.
Lars is (interim) bestuurder, jurist en consultant. Hij heeft ruime ervaring in bestuur, management en public affairs. Lars werkte onder meer voor het Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen (NCD), verschillende brancheorganisaties in de metalektro en vervulde bestuurlijke functies onder meer bij Vereniging Humanitas en Stichting Leergeld.
 
Vanuit zijn bedrijf ‘Hooning Consult’ werkt Lars als adviseur en trainer voor diverse maatschappelijke organisaties en gemeentes, www.hooningcunsult.nl.  
 
Over PEP Den Haag
PEP verbindt kennis, kracht en kansen door het geven van advies en training over maatschappelijke onderwerpen. Vrijwillige inzet, emancipatie, diversiteit en mantelzorg.
 
Voor wie?
De leergang is bedoeld voor bestuurders, coördinatoren en potentiële bestuurders van vrijwilligersorganisaties die zonder bestuurlijke achtergrond voor deze functie zijn gekozen of die hun kennis willen opfrissen. Dit kan zijn als bestuursvoorzitter, coördinator, penningmeester of secretaris, projectleider, maar ook als algemeen bestuurslid.
 
Onderwerpen en data
1. Donderdag 20 mei 2021 Kansen en bedreigingen voor vrijwilligersorganisatie
2. Donderdag 27 mei 2021 Beter Besturen
3. Donderdag 03 juni 2021 Zet koers met helder beleid
4. Donderdag 10 juni 2021 Werken met vrijwilligers
5. Donderdag 17 juni 2021 Financiën op orde
6. Donderdag 24 juni 2021 Publiciteit en communicatie
7. Donderdag 01 juli  2021 Diversiteit in organisaties en persoonlijk leiderschap


Ontvangst vanaf        : 18:45 uur
Aanvang                     : 19:00 uur
Einde                          : 21:15 uur
Locatie                        : Online via zoom. Hiervoor ontvangt u een link.
 
Gratis, maar …
De workshop die wordt aangeboden is kosteloos. Dat doen we omdat we vrijwilligersorganisaties zoveel mogelijk met kwalitatief goed aanbod willen ondersteunen.
Van u verwachten we, dat u serieus nadenkt over uw deelname.
Dus als u zich opgeeft, dan rekenen we op uw komst. U bent van harte welkom!
 
Aanmelden
U kunt zich voor de gehele leergang aanmelden òf alleen voor de workshop waarin u geïnteresseerd bent* tot en met 10 mei 2021 via vip@gouda.nl ter attentie van Ingrid Vink.
 
Vermeldt u alstublieft het volgende:

Uw naam
Uw functie
De naam van uw organisatie
Met hoeveel personen u komt  
Het e-mailadres en telefoonnummer van de personen die komen
Vermeld hierbij of u zich inschrijft voor de gehele leergang of aan welke workshop(s) u   wilt deelnemen. 

De aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. Er kunnen maximaal 30 mensen deelnemen.
 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Vink tel: 06-48135503 of via mail: vip@gouda.nl
 
Graag tot ziens!
 
*Het is ook mogelijk om zich als organisatie aan te melden voor de gehele leergang en per workshop een andere deelnemer in te schrijven. Geef dit s.v.p. wel goed aan per workshop.