Vrijwilligerswerk Waddinxveen
Sluiten

Is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht?

Per 1 november 2018 is de nieuwe regeling Gratis VOG ingegaan. Het uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat elke vrijwilliger die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werkt een gratis VOG kan aanvragen. Vandaar de vraag of de VOG ook verplicht is.

Het antwoord op de vraag ‘is een VOG voor vrijwilligers verplicht?’: een VOG is vanuit de wetgeving in beginsel voor vrijwilligers niet verplicht. Echter, indien er situaties zijn waar beroepsmatig een VOG verplicht is, dan geldt dat ook voor vrijwilligers. Bijvoorbeeld: iemand die toezicht houdt tijdens tussenschoolse opvang op een basisschool heeft verplicht een VOG nodig. Dit kan een beroepskracht zijn, maar ook een vrijwilliger. Het maakt daarbij niet uit of de vrijwilliger slechts incidenteel of periodiek op de school is.

Wat je in de praktijk ziet is dat veel organisaties zelf interne richtlijnen hebben voor het verplicht stellen van een VOG. Bijvoorbeeld een bibliotheek die voor boekenopruimhulpen geen VOG verplicht stelt, maar voor voorleesvrijwilligers die bij mensen thuis aan kinderen komen voorlezen wel.