Vrijwilligerswerk Waddinxveen
Sluiten

Handboeken voor besturen

Bestuurder van een vereniging of stichting zijn is geen sinecure. De eisen en verwachtingen zijn hoog, zowel vanuit de buitenwereld als van de achterban. Als je het goed doet, wordt dat normaal gevonden. Zijn er problemen, dan wordt het bestuur daar altijd als eerste op aangekeken. De vraag of je als bestuurslid wel de juiste competenties hebt, of je goed in het team past, of je relevante ervaringen en netwerken meebrengt, wordt helaas nog te weinig gesteld. Ook zijn er nogal wat bestuurders die vastgeplakt lijken te zitten aan hun stoel.

De volgende handboeken kunnen helpen bij het besturen.

Het avontuur van Bert. Besturen in de 21e eeuw. In deze publicatie staat de vraag centraal hoe besturen van vrijwilligersorganisaties in beweging kunnen komen. Want beweging is noodzakelijk om te overleven in de 21ste eeuw.

Nog beter besturen. Vinden en binden van betrokken bestuurders.  Dit boekje beschrijft hoe tot een goed functionerend bestuur te komen, met handvatten en tips om direct mee aan de slag te gaan.

Effectief besturen van vrijwilligersorganisaties. Een handboek om mensen binnen vrijwilligersorganisaties de weg te wijzen op het gebied van besturen, organiseren en verantwoorden.

Passend besturen. Beschrijving en vergelijking van een tweetal bestuursstijlen en de variaties daartussen: Delen & Verbinden en Lean & Mean.

Krachtig Besturen en Bestuurlijke Vernieuwing. Dit handboek geeft handvatten en inzichten voor het besturen van een vrijwilligersorganisatie. Niet zomaar besturen, maar krachtig. ‘Krachtig’ betekent besturen dat daadwerkelijk effect heeft. Besturen dat ergens voor staat en over relevante zaken gaat, dat het verschil maakt.  

Bron: NOV