Openingstijden

  • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Wijkhoofd - Collecte

Organisatie: 
Dierenbescherming afdeling Rijnland

De Dierenbescherming is de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van alle dieren: gezelschapsdieren, landbouwdieren, dieren in het wild en proefdieren.

Belangrijke pijlers voor Dierenbescherming afdeling Rijnland zijn:

  1. Dierenhulp:Het bieden van directe hulp aan dieren in nood. Hierover maken wij met gemeenten en partnerorganisaties afspraken en indien wij dit niet zelf uitvoeren blijven wij goed op de hoogte van de uitvoering van noodhulp binnen ons verzorgingsgebied. Daarnaast bieden wij hulp aan zwerfkatten wanneer wij een melding binnenkrijgen. Ook hebben wij een sociaal fonds waarmee wij mensen ondersteunen met een minimum inkomen van wie het huisdier onverwacht ziek is geworden of een ongeluk heeft gehad en zorg behoeft.
  2. Toezicht dierenwelzijn: Het toezicht op dierenwelzijn bestaat uit het inspectiewerk van de afdeling. Onze vrijwillige inspecteurs behandelen meldingen van verwaarlozing of mishandeling. Wanneer nodig werken wij samen met de politie of de beroepsinspecteurs van de Landelijke Inspectie Dienst (LID).
  3. Maatschappelijke beïnvloeding: het voorlichten van het publiek over dierenwelzijn.  Daarnaast geven vrijwilligers voorlichting op scholen en proberen we met de Kids For Animals club de jeugd te bereiken.
  4. Beïnvloeding overheidsbeleid : Samen met een groepje vrijwilligers houdt de afdeling zich bezig met het beïnvloeden van de lokale regelgeving.

Omschrijving functie:

Eens per jaar organiseert de Dierenbescherming landelijk een collecte in de week rondom Werelddierendag op 4 oktober. Hiervoor zoeken wij Wijkhoofden. De opbrengst van de collecte wordt lokaal besteed en komt dus direct ten goede aan dieren in de regio Rijnland.

Je kunt bijdragen aan het bestrijden van dierenleed, samen met tienduizenden anderen in Nederland, door een aantal dagen te besteden aan het aansturen van een groep collectanten in je eigen collectewijk rond de jaarlijkse collecteweek. Een wijkhoofd onderhoudt het directe contact met een groep van maximaal 20 collectanten.

Wat houdt de functie in?

Als wijkhoofd:

•          Neem je contact op met collectanten en ben je hun aanspreekpunt;

•          Verdeel je de collectanten over de collectewijk op de aangeleverde wijkkaart;

•          Verdeel je de door de coördinator aangeleverde materialen onder de collectanten;

•          Neem je de collectebussen na de collecte in ontvangst;

•          Help je de coördinator mee met het werven van voldoende collectanten voor in jouw collectewijk.

Voor meer informatie: Robert Moltmaker (Dierenbescherming) R.moltmaker@dbrijnland.nl