Openingstijden

  • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Voorzitter Cliëntenraad

Organisatie: 
Zorgpartners Midden-Holland

Zorgpartners is een full service zorgorganisatie met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden in de regio Midden-Holland. Zorgpartners verleent haar zorg en diensten rondom het eigen leven van elke cliënt. De kracht van de dienstverlening van Zorgpartners is de verbinding tussen de woon- en zorgmogelijkheden die wij bieden. Persoonlijke betrokkenheid is erg belangrijk. Daarom organiseren wij de dienstverlening in kleine teams, dichtbij de klant. 

De cliëntenraad van de thuiszorg van Zorgpartners Midden-Holland is op zoek naar een nieuwe voorzitter (m/v).

Hebt u (direct of indirect) ervaring met de thuiszorg van Zorgpartners? Wilt u zich inzetten voor de collectieve belangen van de cliënten van de thuiszorg?

Dan zoeken wij u!

Wat vragen wij van u:

•          Directe ervaring hebben met de thuiszorg van Zorgpartners Midden-Holland of een directe betrokkenheid hebben met de thuiszorg van Zorgpartners Midden-Holland.

•          De belangen van de cliënten vooropstellen.

•          Betrokkenheid met en kennis hebben van doelgroep en organisatie van de thuiszorg.

•          In staat zijn onderscheid te maken tussen cliëntenbelang en belang(en) van de organisatie.

•          In staat zijn om de belangen van de cliëntenraad te behartigen (onderhandelings- en besluitvaardigheid).

•          In staat zijn onderscheid te maken tussen het eigen persoonlijk belang en het belang van cliënten in het algemeen.

•          Kunnen samenwerken in een bestuurlijke omgeving  en in staat zijn om een functionele samenwerkingsrelatie met de directie (en  Raad van Bestuur) op te bouwen

•          Goede sociale vaardigheden (samenwerken in teamverband).

•          Goede communicatieve vaardigheden (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden).

•          Gemotiveerd zijn en doorzettingsvermogen hebben.

•          Voldoende tijd en energie hebben.

•          Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

•          Bereidheid om zich te scholen op het gebied van medezeggenschap.

In de rol van voorzitter vragen wij van u:

•          Leiding te kunnen geven aan de vergadering.

•          Vermogen om de leden te stimuleren tot een bijdrage.

•          In staat zijn de cliëntenraad intern en extern te vertegenwoordigen.

•          Overzicht hebben over en inzicht hebben in ontwikkelingen binnen de zorg(organisatie).

Voor meer informatie of aanmelden: Xandra Ras – xandra.ras@zorgpartners.n