Openingstijden

  • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Voorzitter

Organisatie: 
De Zonnebloem afd. Waddinxveen

De Zonnebloem organiseert leuke en gezellige activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking zowel voor jong en oud. Ook mensen die door eenzaamheid in een sociaal isolement dreigen te raken, krijgen waar mogelijk is onze aandacht.

De Zonnebloem organiseert o.a. Museumbezoek, huisbezoek, uitstapjes en aangepaste vakanties zowel landelijk als regionaal. Bekend is de Zonnebloem vakantieboot.

Profielschets voorzitter,

  • Bestuurlijke ervaring hebben.
  • Communicatief zijn .
  • Het voorbereiden en voorzitten van algemene - en bestuursvergaderingen.
  • Het samenwerken en overleg voeren met andere bestuursleden binnen het afdelingsbestuur en met het regiobestuur.
  • Het zorgen voor een goede taakverdeling binnen het bestuur.
  • Het zorgen voor het goed functioneren  van de afdeling binnen de richtlijnen van de Zonnebloem.
  • De vereniging vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden.
  • Draagt zorg voor een vaste en gekozen afvaardiging naar de regionale vergadering.

Voor meer informatie:

André de Groot, secretaris Zonnebloem afd. Waddinxveen

Andre.degroot@ziggo.nl  of 0182-616379 / 06-26096740