Openingstijden

  • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Voorlezer

Organisatie: 
VoorleesExpress / Bibliotheek De Groene Venen

De Bibliotheek De Groene Venen is in 2016 gestart met de VoorleesExpress in Waddinxveen. 

Na drei succesvolle seizoenen gaat in september 2017 een nieuw voorlees seizoen van start.
De Bibliotheek is hiervoor op zoek naar vrijwillige voorlezers.

Een vrijwilliger van de VoorleesExpress gaat gedurende 20 weken thuis voorlezen in een gezin met jonge kinderen (2 t/m 8 jaar).
Het kan gaan om allochtone kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal, of die opgroeien in een taalarme thuisomgeving.
Ook Nederlandse kinderen met een beperkte woordenschat of een andere taalachterstand komen in aanmerking voor de VoorleesExpresss.

De voorleesvrijwilliger introduceert het voorleesritueel in het gezin.
Daarmee wordt de taalontwikkeling van de kinderen gestimuleerd en de taalomgeving bij de kinderen thuis verrijkt.
De voorlezer leest interactief voor en betrekt de kinderen bij het voorlezen. Doel hierbij is: laten zien hoe leuk (voor)lezen is.

Een belangrijke taak naast het voorlezen is het stimuleren van betrokkenheid van de ouders.

De ouders worden aangespoord om actief mee te doen en gestimuleerd om (binnen de eigen mogelijkheden) ook zelf voor te gaan lezen.

Zo leren de ouders ook zelf de taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren.

De vrijwilligers worden begeleid door de Bibliotheek, met kennis en met materialen.

Functie-profiel:

  • Goede beheersing van de Nederlandse taal
  • 20 keer een uur beschikbaar om voor te lezen bij het gezin thuis (vaste avond & tijd)
  • Enthousiast over (voor)lezen en boeken
  • Affiniteit met kinderen
  • Communicatief sterk
  • Open houding richting andere culturen
  • Verklaring Omtrent Gedrag (wordt i.s.m. de Bibliotheek aangevraagd)

Aanmelden kan per mail: voorleesexpress@bibliotheekdegroenevenen.nl

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met: Anne Verhagen, projectmedewerker averhagen@bibliotheekdegroenevenen.nl