Openingstijden

 • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

School's Cool Mentorproject

Organisatie: 
Bredeschool

Wat is het Brede School Mentorproject?
Het Brede School Mentorproject werkt volgens het School’s cool programma. School’s cool biedt leerlingen extra kansen voor een goede overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Een intern begeleider of leerkracht van groep 8 van de basisschool meldt leerlingen aan. Deze leerlingen krijgen een vrijwilliger als mentor, die ongeveer anderhalf uur per week  thuis helpt met alles wat aan school raakt. Het mentoraat start eind groep 8 en loopt door tot in de 2e klas van de middelbare school. De landen van herkomst van leerlingen en ouders zijn zeer gevarieerd.

Waar vindt de begeleiding plaats?
De mentor bezoekt de leerling, zo’n 1 à 1,5 uur per week, thuis. Op deze manier kan de mentor goed aansluiten bij de thuissituatie en worden de ouders zoveel mogelijk betrokken. De ouders zijn in huis aanwezig, maar hoeven niet bij leerling en mentor aan tafel te zitten. Ze zijn bij voorkeur wel in de buurt, zodat de mentor altijd even met hen kan overleggen. Natuurlijk kan de mentor ook eens met de leerling naar de bibliotheek gaan of een activiteit ondernemen.  Tijdens de schoolvakanties is de mentor ook vrij.

Functie-eisen

 • Serieus, rustig en betrokken
 • Stimulerend naar de doelgroep
 • Leerlingen kunnen motiveren
 • Positieve kijk hebben op school gaan en op de leerlingen
 • Boven de lesstof van brugklassers staan
 • Respectvol omgaan met cultuurverschillen
 • In het bezit zijn van een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag). De kosten hiervoor worden vergoed.
 • Vrijwillig maar niet vrijblijvend. De mentor dient 1 à 1,5 jaar beschikbaar te zijn voor de leerling.
 • 1x per 6 weken beschikbaar zijn voor intervisie bijeenkomst
 • De mentor krijgt een basistraining.

Voor meer informatie en aanmelding:
Bianca Schuijt
Mentorcoördinator School's Cool Waddinxveen & Gouda - Brede School Mentorproject
telefoon  06 300 39 327 

email:     bianca@schoolscoolgouda.nl 
website:  www.schoolscool.nl/waddinxveen