Openingstijden

  • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Redacteur

Organisatie: 
Seniorenraad

De Stichting Seniorenraad Waddinxveen is opgericht op 27 november 2009 met als doel: het leveren van een bijdrage aan het welzijn van alle in de gemeente Waddinxveen woonachtige senioren door het behartigen van de belangen van deze groep onder andere op de gebieden wonen, zorg, verkeer, vervoer, veiligheid en communicatie en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

We trachten dit doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het geven van advies op het gebied van welzijn van senioren aan het gemeentebestuur in Waddinxveen en/of andere instellingen in bovengenoemde gemeente.
  • Het samenwerken met organisaties en personen, die een gelijksoortig of aanverwant doel nastreven;
  • Het uitgeven van een nieuwsbulletin voor senioren.

De seniorenraad Waddinxveen is op zoek naar een vrijwilliger die zoveel mogelijk zelfstandig de redactie wil doen van de pagina in het Hart van Holland.

Senioren Nieuws verschijnt maandelijks in het Hart van Holland en wordt samengesteld met teksten in Word die door andere organisaties worden aangeleverd. U hoeft dus niet zelf teksten te schrijven.

De aangeleverde teksten worden door de redacteur ingekort, eventueel van plaatjes voorzien en passend gemaakt voor de kolommen in de krant. Maandelijks kost deze activiteit ca. 3 uur. 

Als u ervoor voelt om deze leuke en zinvolle activiteit op u te nemen dan verzoeken wij u dat kenbaar te maken via secretariaat@seniorenraadwaddinxveen.nl