Openingstijden

  • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Penningmeester

Organisatie: 
Waddinxveense reddingsbrigade

Als Waddinxveense Reddingsbrigade (WRB) zoeken wij een enthousiaste Penningmeester. Wij zijn een maatschappelijk betrokken vereniging. Het eerste doel van de WRB is dat mensen zichzelf kunnen redden als zij onbedoeld in het water komen. In tweede instantie om andere mensen te kunnen redden. Wij leven in een waterland en de kans dat je in het water valt is groter dan iedereen denkt.

Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen kan zwemmen. Elke week staan meer dan 30 instructeurs kinderen en volwassen les te geven in het zwembad. Naast het opleiden hebben wij ook een groep actieve bewakers. Zij bewaken op het water tijdens diverse activiteiten in en rond Waddinxveen, bijvoorbeeld tijdens de intocht van sinterklaas. Hiervoor beschikken wij over modern vaarmateriaal wat ook ingezet kan worden bij overstromingen. Als laatste hebben wij een groep die de reddingsbrigade sport beoefenen en meedoen met nationale en internationale wedstrijden.

Wij zijn opzoek naar een penningmeester die voor ons de financiën kan bijhouden en beheren. Tot de activiteiten behoren het bijhouden van de grootboekrekening en de begroting. U wordt in functie gekozen door de algemene vergadering en legt gezamenlijk met het bestuur een keer per jaar verantwoordelijkheid af aan de algemene ledenvergadering.

Een belangrijke activiteit van de penningmeester is het innen van de contributies. Hiervoor werken wij met SEPA formulieren waardoor automatische incasso’s mogelijk zijn. Het aantal nieuwe leden is ongeveer 50 personen per jaar. Het inschrijven van de leden in het centrale ledenadministratie systeem gebeurt door onze ledenadministrateur.

Wij verwachten dat de penningmeester gemiddeld 2 uur per week bezig is met dit werk. Als bestuur vergaderen wij 12 keer per jaar waarvan 2 vergaderingen de beleidsvoorbereidende vergadering zijn en een de algemene ledenvergadering. Het is niet noodzakelijk om lid te worden van de vereniging maar wel wenselijk.

Wij zijn opzoek naar een enthousiaste vrijwilliger die ervaring heeft in de financiële huishouding van een vereniging en ervaring heeft in het opstellen van begrotingen en resultaatrekeningen. Wij zijn een open vereniging waarbij wij veel waarde hechten aan de wijze hoe wij met elkaar omgaan. Wij hechten ook waarde aan een veilig sport- en verenigingsklimaat en een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) maakt onderdeel uit van het bepalen van de geschiktheid.

Heeft u interesse stuur dan een mail naar voorzitter.wrb@gmail.com of bel met de Erik van Daalen de voorzitter 06-52553357