Openingstijden

  • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Bemiddelaars

Organisatie: 
Buurtbemiddeling Kwadraad

De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval en ontstaan er ergernissen of meningsverschillen. Wanneer de emoties oplopen, is het lastig om tot een gesprek te komen. Dat doet de situatie doorgaans geen goed. Buurtbemiddeling kan helpen om de cirkel te doorbreken. Wij geven informatie en advies over hoe je burenoverlast zelf kunt aanpakken. Is dat niet voldoende, dan kunnen buren onze onafhankelijke bemiddelaars inschakelen. Onder hun deskundige begeleiding kunnen de buren samen nadenken over een goede oplossing voor de onderlinge overlast.

Functieomschrijving:

Wij vragen van de vrijwilligers een onpartijdige en respectvolle houding. Daarnaast moet hij/zij goed kunnen luisteren, positief ingesteld zijn, goed om kunnen gaan met emoties en kunnen relativeren.

U krijgt van ons een gratis training in conflicthantering, begeleiding en voortdurende bijscholing. U maakt deel uit van een bont geschakeerd en enthousiast team dat overlastzaken behandelt in Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk.

Voor meer informatie: Marjolein Waagmeester m.waagmeester@kwadraad.nl