Openingstijden

  • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Fondsenwerving (i.s.m. VIP Zuidplas)

Inhoud van de training

Of een organisatie of stichting nu subsidie ontvangt of niet, er zijn altijd wel projecten of wensen waarvoor niet altijd voldoende geld beschikbaar is. Het zelf werven van externe fondsen is een manier om aan aanvullende gelden te komen voor deze projecten. Het is voor organisaties belangrijk dat zij de kunst van het werven van fondsen daarbij beheren. Vanuit het Vrijwilligers Informatie Punt bieden wij daarom deze training aan.

Deze training wordt uitgevoerd in drie bijeenkomsten van 2,5 uur. Na een theoretische inleiding met voorbeelden uit de praktijk, wordt stapsgewijs gewerkt aan het werven van fondsen. Dit gebeurt aan de hand van opdrachten. Punten die terugkomen tijdens deze training;

  • de historie en achtergrond van het fenomeen “fondsen”,
  • voor welke doelen of activiteiten zal een bepaald fonds wel een bedrag doneren en wanneer niet,
  • hoe is de verhouding ten opzichten van de inzet van eigen financiële middelen,
  • schrijf je 1 fonds aan of meerdere tegelijk?
  • het maken van een begroting en het invullen van een (digitaal) aanvraagformulier van een bestaand fonds.

 De eindopdracht is het daadwerkelijk schrijven van een fondsaanvraag. Dit kan ook voor een door de cursist zelf ingebracht project wat op (korte) termijn ook echt uitgevoerd gaat worden. In de tweede en derde bijeenkomst wordt dan ook behoorlijk wat inzet gevraagd van de vrijwilligers.

Als alle trainingsavonden gevolgd zijn, dan wordt de training afgerond met een certificaat.

Doelstelling

Na afloop moeten de vrijwilligers in staat zijn om zelfstandig met betrekking van het bekende fondsenboek, aanvragen bij fondsen te doen. De opzet is dan ook vooral praktisch van aard.

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is bedoeld voor vrijwilligers die binnen hun stichting, club of vereniging verantwoordelijk zijn voor het binnenhalen van voldoende financiële middelen om de activiteiten of projecten te kunnen blijven voortzetten en/of uit te breiden.

Let op: Er kunnen maximaal 16 vrijwilligers deelnemen, dus schrijf je snel in!

Waar en wanneer?

Zevenhuizen

Dinsdagavond 5, 12 en 19 september 2017

19:30 – 22:00 uur, Inloop vanaf 19:00 uur

De locatie wordt na aanmelding bekend gemaakt. Hierover krijgt u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren bericht.

Kosten?

Deze training is gratis voor vrijwilligers. Graag wijs ik u op onze voorwaarden: http://www.vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl/voorwaarden 

Voor beroepskrachten wordt een bijdrage gevraagd van €100,00 per persoon.

Aanmelden?

U kunt zich aanmelden via info@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl . Graag erbij vermelden bij welke organisatie u actief bent.