Openingstijden

  • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Waarschuwing!

Met deze mail willen we je waarschuwen voor een actie van de 'Nationale Vrijwilligerscentrale', een stichting die in juni 2014 is opgericht. Deze stichting stuurt flyers rond met een aanbod van Menzis en CZ voor een collectiviteitskorting voor vrijwilligers op de ziektekostenverzekering.

In ieder geval CZ heeft ons laten weten dat dit buiten hun medeweten om is gebeurd en dat het een ongeldig aanbod is, waar zij ook veel hinder van ondervinden. Van Menzis hebben we nog geen bericht gekregen.

Het aanbod wordt gedaan via de website www.vrijwilligersvoordeel.nl. Een mooie naam, maar in ieder geval deels een lege huls en wellicht wel helemaal. Het is erg moeilijk om informatie te krijgen over de 'Nationale Vrijwilligerscentrale'. Wat we wel weten is dat de website van de stichting bestaat uit gestolen informatie van http://nov.us4.list-manage.com/track/click?u=55b4b96a512cecef3676ed6c0&id=cc63cd6b5c&e=3e6ecccecb (een website die we met onze leden hebben gemaakt) en http://nov.us4.list-manage.com/track/click?u=55b4b96a512cecef3676ed6c0&id=9cc0895959&e=3e6ecccecb.

Zonder verder in te gaan op de aard van deze stichting en de beweegredenen voor hun acties, willen we jullie wel op de hoogte brengen van die informatie. Op die manier hopen we in ieder geval onnodig veel verwarring rondom de collectiviteitsverzekering te voorkomen.

Bron: NOV