Openingstijden

  • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Vrijwilligers en UWV

Regelmatig kwamen uitkeringsgerechtigden in de problemen doordat zij vrijwilligerswerk deden. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dit probleem oplossen.

Afgelopen maand heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een brief aan de Tweede kamer gestuurd over de verruiming van de WW, zodat WW-gerechtigden meer ruimte krijgen om vrijwilligerswerk te doen. 

Dit bleek nodig toen na een inventarisatie van Vereniging NOV het klachten regende van werklozen die geen vrijwilligerswerk mochten doen. Met name in zorg en welzijn, maar ook in cultuur en sport, kregen werklozen afkeuringen omdat zij met hun vrijwilligerswerk aan arbeidsverdringing zouden doen. De minister deed zijn toezegging na ophef in de pers en kamervragen.

Het ministerie van SZW heeft met het UWV, Vereniging NOV en NOC*NSF overlegd over een nieuw kader om te voorkomen dat WW-gerechtigden onnodig worden dwarsgezeten in hun wens om (meer) vrijwilligerswerk te doen. In de toekomst zal het UWV met name toetsen of het vrijwilligerswerk dat de WW-gerechtigde wil doen binnen de bewuste organisatie ook vrijwilligerswerk is. Concreet betekent dit dat het onder meer moet gaan om werkzaamheden waarvoor binnen dezelfde organisatie niet wordt betaald, waarvoor geen betaalde vacatures open staan en dat het gaat om activiteiten die al geruime tijd niet meer betaald worden binnen die organisatie.

Waar gaat het nu fout en straks niet meer?
De huidige regeling gaat ervan uit dat als werkzaamheden elders betaald zijn, dit ergens geen vrijwilligerswerk mag zijn. Zo komt het dat iets dat altijd werd gedaan door vrijwilligers, toch als betaalde arbeid wordt aangemerkt. Denk hierbij aan functie zoals barvrijwilliger in een theater, bestuurswerk bij een lokale (sport)vereniging, iemand die koffie helpt schenken in een zorginstelling of de chauffeur op de vrijwillige buurtbus.

Verdringing voorkomen, verandering niet tegenhouden
In zijn brief geeft de minister aan dat hij de voorgestelde wijziging zal laten concretiseren in de vernieuwing van de WW. Omdat in de tussentijd werklozen nog steeds gehinderd worden in het doen van vrijwilligerswerk, kijkt de minister of het vooruitlopend op de nieuwe wet- en regelgeving al mogelijk is om uitvoering te laten geven aan de versoepeling. Voor Vereniging NOV is het belangrijk dat de nieuwe regelgeving past bij de maatschappelijke realiteit. Het is daarom goed dat organisaties betaalde functies niet klakkeloos door vrijwilligers met een WW-uitkering kunnen laten doen, maar hiervoor wel ruimte kunnen creëren. Hiermee neemt Asscher weg dat de overheid aan de ene kant hamert op meer zelf doen en aan de andere kant dat zelf doen in de weg zit.

Kanttekening bureaucratie

Het ministerie zal de nieuwe wet- en regelgeving voorleggen aan Vereniging NOV en NOC*NSF. Dit omdat de brief nog veel ruimte biedt voor verschillende wettelijke invullingen. Als kanttekening bij de brief plaatst Vereniging NOV de opmerking dat ook de nieuwe regelgeving de bureaucratie niet zal tegen gaan. Ook in de nieuwe situatie moeten WW-gerechtigden aangeven dat ze (meer) vrijwilligerswerk gaan doen en het UWV zal erop toetsen dat het werk bij de desbetreffende organisatie ook echt vrijwilligerswerk is. Asscher gaat wel toetsen of de nieuwe regelgeving naar behoren werkt. In de toekomst weten we dan ook óf en waar arbeidsverdringing optreedt.

Bron: NOV