Openingstijden

  • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Tariefsverhoging VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict.

U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Alleen vrijwilligers die met kinderen en mensen met een verstandelijke beperking werken, krijgen de VOG gratis. Ook sportverenigingen kunnen nog aankloppen bij het NOC*NSF voor een gratis VOG.

Helaas gaat per 1 maart het landelijke vastgestelde tarief omhoog van €30,05 naar €41,35

De vereniging NOV (Nederlandse organisaties vrijwilligerswerk) heeft een brief gestuurd aan Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) met het verzoek te onderzoeken wat de gevolgen, van deze tariefsverhoging, zijn en om vrijwilligers en hun organisaties uit te zonderen van de prijsverhoging.