Openingstijden

  • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Platform Sociaal Waddinxveen

Naast het makelen en schakelen met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties doet Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen nog meer. Eén van de taken is zitting nemen in het Platform Sociaal Waddinxveen.

Het Platform Sociaal Waddinxveen (voorheen Platform Armoedebestrijding Waddinxveen) is een overlegplatform, bestaande uit een groot aantal Waddinxveense maatschappelijke organisaties, die met elkaar een bijdrage proberen te leveren aan het terugdringen van armoede (in welke vorm dan ook) in Waddinxveen en streven naar een samenleving waar iedereen aan mee kan doen, ook mensen die eenzaam zijn of zorg nodig hebben.

Het platform wil in toenemende mate werken aan de sociale samenhang in de gemeente Waddinxveen en sluit daarbij aan op de doelstellingen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

•Sociale armoede: mensen die weinig tot geen sociale contacten hebben. Onderzoek heeft aangetoon dat het gebrek aan sociale contacten mensen een ontevreden gevoel geeft; een laag gevoel van welbehagen.

•Financiële armoede: ondanks onze welvaartstaat zijn er nog steeds mensen die moeite hebben om de financiële eindjes aan elkaar te knopen.

Wilt u nog meer informatie over het Platform Sociaal Waddinxveen, neem dan eens een kijkje op www.platformsociaalwaddinxveen.nl