Openingstijden

 • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Ondersteuning Thuis

Per 1 maart is Vrijwilligerswerk Waddinxveen samen met Palet Welzijn en Zorgpartners het project "Ondersteuning Thuis" gestart. Speciaal hiervoor hebben we een profiel opgesteld. Indien dit profiel u aanspreekt dan komen we graag met u in contact. U kunt het profiel bekijken indien u klikt op "lees meer"

Per 1 maart jl. zijn Palet Welzijn, Zorgpartners Midden-Holland en Vrijwilligerswerk Waddinxveen gestart met een gezamelijk project: "Ondersteuning Thuis". Voor dit project zijn we op zoek naar vrijwilligers die bewogen zijn met kwetsbare burgers en die ondersteuning willen bieden daar waar behoefte is. Dit kan op diverse vlakken zijn: gezelligheid (maatje), activering van burgers .. Het is de bedoeling om mensen een stukje op weg te helpen zodat ze het daarna zelf kunnen. We zoeken niet naar het schaap met 5 poten maar naar vrijwilligers met het hart op de juiste plaats. Mensen die oog hebben voor hun medemens. We werken op maat: zeggen geen nee maar kijken naar een oplossing in gezamenlijkheid. Er wordt begeleiding, ondersteuning en, indien noodzakelijk/gewenst, opleiding geboden aan de vrijwilliger.

Korte taakomschrijving:

De vrijwilliger helpt mensen die een lichte ondersteuningsvraag hebben. 

Uitgebreide taakomschrijving:

 • Een vrijwilliger is een vrijwilliger voor mensen met een ondersteuningsvraag.
 • Deze vrijwilliger kan helpen in situaties waarbij een goed sociaal netwerk ontbreekt. Dat kan ook bij mantelzorgers zijn.
 • De vrijwilliger biedt sociale, emotionele en praktische ondersteuning bij mensen thuis.
 • De vrijwilliger biedt ondersteuning door activiteiten (samen) te ondernemen zoals het doen van boodschappen, wandelen, een spelletje doen of andere leuke dingen doen. Het bieden van een luisterend oor is belangrijk.  Hiermee proberen we een isolement te voorkomen c.q. te verminderen.
 • De vrijwilliger levert geen echte fysieke zorg en neemt geen huishoudelijke taken over. Het kan echter wel voorkomen dat in sommige situaties persoonlijke afspraken gemaakt worden.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

De vrijwilliger voor Ondersteuning Thuis:

 • Is minimaal 2 uur per week beschikbaar
 • Heeft affiniteit met (kwetsbare) ouderen, gehandicapten of langdurig zieken, mantelzorgers
 • Is geduldig
 • Kan zich goed verplaatsen in anderen
 • Kan goed luisteren
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Heeft affiniteit met zorg
 • Is daadkrachtig
 • Is integer
 • Is van onbesproken gedrag

Wat krijgt de vrijwilliger ervoor terug?

Stichting Vrijwilligerswerk  blijft  “stand-by” voor de vrijwilliger die betrokken is  bij de inzet bij mensen thuis.  Zij zijn tevens het aanspreekpunt voor de vrijwilliger. Bij vragen van de mantelzorger of cliënt kan de vrijwilliger een beroep doen op de professional van Palet Welzijn. Op deze manier voelt de vrijwilliger zich gesteund en kan deze prettiger samenwerken met de mensen die zij helpen.  

Er wordt begeleiding, ondersteuning en indien noodzakelijk opleiding geboden aan de vrijwilliger. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Margo Vreeburg Coördinator Vrijwilligerswerk Waddinxveen / info@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl /0182-601729