Openingstijden

  • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Maatschappelijke stages

Het Stagebureau LVO Maastricht heeft voor het tweede opeenvolgende jaar onderzoek gedaan naar het effect van maatschappelijke stage op leerlingen van zes scholen in Maastricht. Voor dit onderzoek zijn 155 leerlingen geselecteerd uit de 1532 bovenbouwleerlingen die in Maastricht stage hebben gedaan in 2015. 

Geleerde vaardigheden

De voornaamste vaardigheden die leerlingen hebben geleerd zijn samenwerken, geduld opbrengen, zelfvertrouwen, initiatief nemen en met respect handelen. In 2104 scoorde samenwerken en geduldig zijn ook in de top 3 van meest geleerde vaardigheden. Kijken we breder dan zien we dat ‘met respect handelen’  zowel in 2014 als in 2015 op plaats vijf staat. Het minst leren de leerlingen schriftelijke vaardigheden, planning maken en daadkracht.

Populaire maatschappelijke stages

Opvallend is de populariteit dit jaar van taalcursussen, activiteitenbegeleiding en buurtfestivals onder maatschappelijke stagiaires. Cultuur, creativiteit, kunst, muziek, toneel en zorg, hulp aan mensen met een beperking en ouderenzorg zijn in 2014 en 2015 even populair. Het gemiddelde cijfer dat leerlingen gaven aan de maatschappelijke stage is een 8.1.

Uit het rapport blijkt dat niet alleen de leerlingen de maatschappelijke stage erg waarderen, maar ook de docenten en de aanbieders van stageplaatsen.