Openingstijden

  • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Fondsenwerving voor vrijwilligerswerk

Hoe kom je als vrijwilligersorganisatie aan financiële middelen? Hoe werf je sponsors? Vragen die elke Waddinxveense vereniging zich wel eens gesteld heeft.

Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen biedt in februari, in samenwerking met VrijwilligersInformatiePunt Gouda en Rabobank Gouwestreek, een gratis workshop Fondsenwerving aan. In drie woensdagavonden – 12 en 26 februari en 26 maart – leren cursisten hoe vermogensfondsen werken en hoe je een inspirerend projectplan maakt om fondsen aan te schrijven. Na drie avonden hebben de cursisten niet alleen een brede basiskennis over fondsenwerving, maar kunnen zij ook de eigen organisatie 'verkopen'.

De workshop is bedoeld voor iedereen die zich binnen vrijwilligersorganisaties bezig houdt met de werving van financiën en middelen. De workshop wordt gegeven door IF-Academy uit Utrecht.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich vóór 3 februari aanmelden via info@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl onder vermelding van naam, functie, naam van de organisatie, email en telefoonnummer. Een aanmelding per organisatie.