Openingstijden

  • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Nieuwe start Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk Waddinxveen maakt dit jaar een nieuwe start. Met Margo Vreeburg als de nieuwe coördinator en Hubert Poot als de nieuwe voorzitter.

Voor Hubert Poot is bestuurswerk geen onbekend terrein, jarenlang was hij voorzitter van voetbalvereniging Be Fair en van Platform Sociaal Waddinxveen. En dat zijn nog maar twee van de vele bestuursfuncties die hij de afgelopen decennia vervulde.

Belangrijk

Ook coördinator Margo Vreeburg heeft de nodige ervaring in het vrijwilligerswerk. Zo was zij bestuurslid bij  hockeyclub Waddinxveen en bij kinderdagverblijf Kwiebus en was ze actief bij de Gouwe Smash en de school van haar kinderen. Dat ze nu als coördinator een schakel kan zijn in het Waddinxveense verenigingsleven is iets waar ze zich erg op verheugt. “Vrijwilligers zijn zo belangrijk in de samenleving. Kijk naar een sportclub, zonder vrijwilligers zouden heel veel activiteiten niet door kunnen gaan of onbetaalbaar worden. Vrijwilligerswerk Waddinxveen kan verenigingen hierin steunen door onder andere de vacaturebank.”

Microniveau

Hubert: “In deze tijd van decentralisaties worden vrijwilligers alleen maar belangrijker. Het komt steeds meer aan op een netwerk op microniveau, je wijk, je buurt. Als voorzitter van Platform Sociaal Waddinxveen zag ik deze ontwikkeling al langere tijd aankomen. Stichting Vrijwilligerswerk kan hierin makelen en schakelen. Voor mij is dat mijn voornaamste drijfveer om voorzitter te worden.“

Skills

Ook deskundigheidsbevordering is een belangrijke taak van de Stichting. Hubert: “Als je mensen de skills geeft, wordt de drempel minder hoog. Dat geldt voor zoiets als spreken in het openbaar. Maar zeker ook voor penningmeesters en voorzitters, waarnaar nogal eens vraag is vanuit het verenigingsleven.”

Hubert Poot is een man met een flinke staat van dienst. Naast het vele vrijwilligerswerk was hij onder andere directeur van een groot transportbedrijf. Ook was hij jarenlang cao-onderhandelaar namens de werkgevers in de gehele transportsector.

Ervaring

Margo Vreeburg heeft zich als zelfstandig ondernemer gericht op de organisatie van evenementen. Die ervaring komt haar nu goed van pas, onder andere voor het jaarlijkse Vrijwilligersfeest, voor NL Doet en andere activiteiten van Vrijwilligerswerk Waddinxveen. “Dit werk valt of staat met het organiseren, in de brede zin van het woord, en met communiceren.  Ik heb er echt zin in om op deze manier een steentje bij te dragen aan mijn eigen woonplaats.”