Openingstijden

  • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Foto’s op de clubwebsite of Social media plaatsen

Het was en blijft zo dat foto’s die niet in opdracht zijn gemaakt en waarop mensen zichtbaar en herkenbaar zijn, mogen worden gepubliceerd als de club daar voldoende belang bij heeft.

Redelijk belang

Er is namelijk een grote tenzij. Want als het redelijk belang van de afgebeelde persoon wordt geschaad, dan is publicatie niet toegestaan. Een redelijk belang kan bijvoorbeeld een privacybelang als een commercieel belang zijn. Iemand die duidelijk herkenbaar aangeschoten over het sportveld zwalkt, kan met een beroep op een redelijk belang bezwaar maken.

Commercieel belang

Een beroep op het commercieel belang kan alleen als de sporter een zogenaamde ‘verzilverbare populariteit’ heeft. Bekende sporters kunnen publicatie vaak tegenhouden of daarvoor een vergoeding vragen, ook als de foto niet privacygevoelig is. De sporter moet dan wel aantonen dat zijn belang zwaarder weegt dan het belang van de club die het materiaal wil publiceren.

Minderjarige amateursporters

Het is voor clubbestuurders ook wijs om voorzichtig om te gaan met het herkenbaar in beeld brengen van minderjarige amateursporters. Bij kinderen jonger dan 16 weegt het privacybelang extra zwaar ten opzichte van het nieuws- of promotiebelang van de club.

Vraag daarom toestemming aan de ouders en leg ook duidelijk uit waarvoor de foto gebruikt zal worden. En wordt er achteraf toch bezwaar gemaakt, respecteer dit dan en verwijder de publicatie als dat mogelijk is.

Gerechtvaardigd belang

Sportclubs willen vaak beeldmateriaal publiceren. Zij moeten daarvoor echter toestemming hebben van herkenbaar in beeld gebrachte betrokkenen. Of zij moeten een gerechtvaardigd belang hebben zoals persvrijheid, clubpromotie of beveiliging.

Daaronder kan ook wedstrijdverslaggeving vallen. Een sportorganisatie mag in dat geval foto’s en beelden van wedstrijden publiceren of uitzenden. Ook als er dan toeschouwers herkenbaar in beeld komen.

Steeds opnieuw afwegen

Sportclubs moeten in de praktijk steeds opnieuw een afweging maken en het beeldmateriaal uiteraard goed beschermen. Mocht een geportretteerde toch bezwaar maken verwijder dan de foto.