Openingstijden

  • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Training Vrijwilligerscoördinatie

Datum: 
11 oktober 2016 to 1 november 2016
Tijdstip: 
19.00-21.30 uur
Plaats: 
Tielweg, Gouda

In samenwerking met Rabobank Gouwestreek en VIP Gouda zullen we ook dit jaar weer een training verzorgen. Dit jaar is er gekozen voor de training vrijwilligerscoördinatie.
De training zal bestaan uit 3 trainingsavonden (11, 25 oktober, 1 november). Indien u wilt deelnemen aan deze training dan dient u alle trainingsavonden beschikbaar te zijn.

Trainingsvraag

Waar haal je geschikte vrijwilligers vandaan? Hoe zorg je dat een nieuwe vrijwilliger op de juiste plek komt en blijft? Hoe zorg je voor de nodige waardering en hoe betrek je vrijwilligers meer bij je organisatie? Wat zijn de nieuwste trends en hoe kun je daarop inspelen? Hoe bevorder je de communicatie? Hoe behoud je het overzicht en zorg je dat vrijwilligers hun taken goed (kunnen) uitvoeren?

Er wordt ruim aandacht besteed aan de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten die komen kijken bij het werken met vrijwilligers. Aan de hand van theorie en praktijk gaan we op zoek naar de uiteenlopende dilemma's die het werken met vrijwilligers met  zich meebrengt maar ook naar de kansen die hieruit voort kunnen vloeien. In de training komen aan de orde: de rol en de taak van de vrijwilligerscoördinator; werkzaamheden en vaardigheden; veilig vrijwilligerswerk; de 6 B`s en vrijwilligersbeleid; leiding geven; trends in vrijwilligersland.

Trainingsdoelen

Inzicht: Begrijpen dat vrijwilligerscoördinatie niet iets is dat je "erbij" doet. Begrijpen hoe economische en maatschappelijke ontwikkelingen invloed hebben op het werken met en door  vrijwilligers.

Vaardigheden: Vrijwilligersbeleid in je eigen organisatie/locatie kunnen opzetten dan wel op kwaliteit kunnen toetsen. Knelpunten in je werk ten aanzien van vrijwillige inzet kunnen herkennen, benoemen en aanpakken.

Kennis: Weten dat je zelf niet het wiel hoeft uit te vinden; er zijn veel tools en er is veel informatie beschikbaar die de vrijwilligerscoördinatie in je eigen organisatie ondersteunen kan. Weten hoe je aan die tools en die informatie kunt komen.

Deelnemers krijgen een werkmap en concrete handvatten aangereikt. De werkmap blijft je eigendom.

De training beslaat 3 dagdelen. Na afloop ben je in staat om de coördinatie van jouw vrijwilligers optimaal vorm te geven en ontvang je een bewijs van deelname.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl