Openingstijden

  • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

10 jaar Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen

Datum: 
11 oktober 2016
Tijdstip: 
20.00 uur
Plaats: 
Cultuurhuys De Kroon, Waddinxveen

Op 27 november a.s. bestaat Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen 10 jaar! Natuurlijk willen we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan.

We willen u graag uitnodiging voor een lezing op 11 oktober.

Professor Lucas Meijs zal deze avond zijn licht laten schijnen op de ontwikkelingen die zich voordoen in het vrijwilligerswerk. Enerzijds de betekenis voor de vrijwilligers en anderzijds de vrijwilligersorganisaties.
Lucas Meijs is Nederlands hoogleraar Volunteering, Civil Society and Businesses aan de vakgroep Business-Society Management aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University.  
Professor Meijs hanteert als kapstok het onderscheid tussen overheid, markt en de Civil society. Aan de hand hiervan zal hij de veranderingen en de betekenis daarvan duidelijk maken. Het bestuur is ervan overtuigt dat de betekenis van de bijdrage van professor Meijs verder reikt dan alleen de bewuste bijeenkomst.

Het bestuur nodigt u graag uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 oktober om 20:00 uur in Cultuurhuys De Kroon. Te zijner tijd ontvangt u nog een nadere uitwerking van het programma van die avond.

Graag ontvangen we uw aanmelding via info@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl

Met vriendelijke groet,
Hubert Poot
Voorzitter Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen